Buz sowadyjy-KM19 bilen 1 radio ýygylykly derini berkitýän ýüz ýuwujy maşyn

Gysga düşündiriş:

Funksiýa: arassalamak, radio ýygylygy RF, import, EMS, buz + massa + + fototerapiýa

* Ialüz çyzygyny çekdiriň
* Derini ýagtylandyryň
* Gözenekleri gysyň
* Arassa we derini ideg etmek
* Deriniň ýaşyny ýaşartyň
* Wrumşak daşlary


Önümiň jikme-jigi

Haryt barada bildiriş

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

önüm_ görkeziş

1: Model: KM-19
2: Ady: 1 radio ýygylykdaky derini berkitýän ýüz ýuwujy maşyn
3: Reňk: merjen ak (adaty reňk);gök we çal gradiant / gülgüne (islege görä)
4: Material: ABS + PC garyşyk daşky gurşawy goramak
5: Batareýa: 3.7V 1500mAh
6: Iň ýokary kuwwat: 6 W.
7: Zarýad beriş standarty: 5V-1.5A TYP-C
8: Garaşmak wagty: 45 gün
9: Wibrasiýa ýygylygy: 8000 ± 10% rpm dört reesim
10: Temperatura aralygy: 6-42 ° C (± 1 ° C)

11: Zarýad beriş wagty: takmynan 2 sagat
12: Maşynyň agramy: 160 gram
13: Taýýar önümiň agramy: 350 gram
14: Öý eýesiniň ululygy: 168 * 36 * 34mm
15: Gyzyl çyra tolkun uzynlygy: 640nm Gök ýagty tolkun uzynlygy: 420nm
16: Baş geçiriji material: 304 poslamaýan polatdan iýmit lukmançylyk derejesi
17: Funksiýa: arassalamak, radio ýygylygy RF, import, EMS, buz + massa + + fototerapiýa
18: Gaplamak sanawy: 1 * alyp baryjy;1 * USB zarýad kabeli; 1 * Ulanyjy gollanmasy.Deluxe wersiýasy goşmaça 2 * jel; 1 * esas.
19: Şahadatnamalar: Daş görnüşi patenti, hil barlagy hasabaty, CE, ROHS, FCC we ş.m.

Radio ýygylygyndaky deri berkitýän ýüz ýuwujy maşyn-KM19-da 5-ni nädip ulanmaly?

Işletmek / öçürmek üçin güýç düwmesini 2 sekunt basyp saklaň, açylandan soň dürli reesimleriň we funksiýalaryň arasynda geçmek üçin güýç düwmesini gysga basyň.
Enjam işlänsoň, dişli aýlawy üýtgetmek üçin dişli düwmesini gysga basyň, titremäni açmak / öçürmek üçin dişli düwmesini uzak basyň.
Her re modeim 3 minut işleýär.Üç minutdan soň indiki re modeime girmek üçin "ses" soragy bolar we bu re inimde yşyk ýanar.Kuwwaty tygşytlamak üçin, enjam hiç hili işlemezden bäş minutdan soň awtomatiki usulda ýapylýar.

Radio ýygylygyndaky derini berkidiji ýüz ýuwujy maşyn-KM19-da 5 zarýad görkezijisi

Zarýad berlende güýç nyşany ýanýar we doly zarýad berlende dört setli güýç görkezijisi.

Işletmek re Iniminde, zarýad bermek mejbury bolsa, enjam zarýad bermegi gadagan etmek üçin "ses" sorar.

Güýç gowşak bolsa, enjam zarýad berer we güýç nyşany ýanar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  ÖNÜMLER Kategoriýalary

  10+ ýyllap gözellik idegini we kiçi öý enjamlary hyzmatyny bermekde ýöriteleşen